Het Centraal Register Solvabiliteit… Et maintenant ?

Het Regsol is er, de website staat online (www.regsol.be), maar hoe gaat het nu praktisch in zijn werk ?

Eerst en vooral nog een kleine nuance op mijn vorige tekst: twee categorieën van schuldeisers kunnen als ze niet vertegenwoordigd worden door een bijzonder gemachtigde (lees: advocaat, boekhouder, …) alsnog een papieren aangifte doen bij de rechtbank. Het gaat om de natuurlijke personen en de buitenlandse vennootschappen. Ze moeten daarvoor de curator van het faillissement contacteren om de papieren op te vragen om de aangifte te doen.

Verhuurt u als particulier een handelspand aan een failliete handelaar, dan kan u dus nog steeds een papieren aangifte doen en zal u dus normaal gezien geen retributie moeten betalen. Dient uw bijzonder gemachtigde (uw advocaat of boekhouder) de aangifte in, zal deze wel de retributie moeten betalen.

Door deze mogelijkheid open te laten wordt mijns inziens voorbijgegaan aan de bedoeling van de wetgever om het papieren dossier af te schaffen.

Om toegang te hebben zal je je als schuldeiser moeten registreren, met e-mailadres en wachtwoord. Ook de bijzonder gemachtigde moet zich registreren op de website. De bijzonder gemachtigde zal ook een kopie van zijn bijzondere machtiging (ondertekend door de schuldeiser) dienen in te scannen bij de aangifte.

Dit laatste lijkt alvast een gemiste kans om dit -althans voor de advocaten- te linken met de vernieuwde elektronische advocatenkaart. Bovendien zal de schuldeiser, die beroep wenst te doen op zijn/haar raadsman, voor elk dossier een bijzonder (schriftelijk en ondertekend) mandaat moeten voorzien.

Als je een occasionele schuldeiser bent (m.a.w. je hebt af en toe te maken met een faling van een klant, minder dan één keer per maand) is de registratie op de website voldoende en kan je de retributie betalen aan het einde van het aangifteproces. Recurrente schuldeisers (schuldeisers zoals banken, RSZ, …, die minstens één aangifte hebben per maand) dienen contact op te nemen met Regsol om een regeling te treffen betreffende de facturatie van de retributie.

Wat heb je dus nodig bij de start van de aangifte ?

  • alle gegevens i.v.m. de schuldvordering (naam en adresgegevens, bedrag, stavingstukken zoals facturen of contracten
  • uw persoonlijke gegevens als schuldeiser
  • (eventueel) uw persoonlijke gegevens als indiener
  • het rekeningnummer voor betaling van dividenden na vereffening van het faillissement
  • uw bankkaart-lezer en bankkaart voor online betaling

Voor praktische vragen over het Centraal Register Solvabiliteit, of voor suggesties omtrent toekomstige onderwerpen die u besproken wilt zien, kunt u me steeds contacteren.