Mijn aanpak: A-B-C-D

Een advocaat wordt vaak pas ingeschakeld eens een discussie uit de hand gelopen is of wanneer een conflict enkel op gerechtelijke weg lijkt opgelost te kunnen worden.

De beste gerechtelijke procedure is een vermeden gerechtelijke procedure. Daarom hanteer ik de A-B-C-D aanpak:

  • Advies
  • Bemiddeling
  • Conflictvermijding
  • Dagvaarding

Advies

Na een eerste consultatie kan ik al vrij goed inschatten hoe sterk u in uw schoenen staat bij een conflictsituatie, en of de kostprijs van mijn tussenkomst te verantwoorden valt in functie van het financiële belang van uw dossier en de kans op slagen. Er is steeds een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen, en de eerste keuze die men moet maken is deze tussen de weg van het conflict of de weg van het compromis. Ik verleen u daarbij een helder advies dat rekening houdt met uw voorkeuren.

Bemiddeling

Gezien de hoge kostprijs en de beperkte snelheid van een juridische procedure, is bemiddeling vaak de beste eerste stap die gezet kan worden. Uw tegenpartij heeft vaak ook geen zin in een tijdsrovende, zenuwslopende en dure loopgravenoorlog. De beste rechtszaak is er een die nog kan vermeden worden, en vaak kan de tussenkomst van een advocaat zorgen voor een snelle en zakelijke afhandeling die tussen partijen onderling niet mogelijk is door hun emotionele betrokkenheid in de kwestie.

Conflictvermijding

Conflicten ontstaan vaak omdat een aantal zaken niet goed zijn afgesproken. De orde van Vlaamse Balies hanteert de slogan “een advocaat, beter vroeg dan laat” niet zonder reden. Het moment waarop u in zee gaat met een nieuwe leverancier, waarop u een aannemingsovereenkomst ondertekent, waarop u een belangrijke investering aangaat, op dàt moment kan het raadplegen van een advocaat zorgen voor heldere afspraken die er voor zorgen dat conflicten later vermeden kunnen worden. De kostprijs van een juridisch advies op het moment dat er nog geen conflictsituatie is ontstaan weegt niet op tegen de kostprijs van een conflict dat had vermeden kunnen worden.

Dagvaarding

Er zijn uiteraard grenzen aan wat men met bemiddeling en conflictvermijdende handelingen kan bereiken. Soms komt u nu eenmaal in een situatie waar bemiddeling geen zin heeft of niet tot het gewenste resultaat leidt. Er kunnen dringende redenen zijn (een situatie die met de dag erger wordt, een nakend faillissement van een tegenpartij) die een onmiddellijke actie vereisen.  In die gevallen moet snel en doortastend opgetreden worden en is een dagvaarding van de tegenpartij noodzakelijk.