Particulieren

We komen in het leven allemaal af en toe in een situatie waar er een meningsverschil ontstaat en het niet helemaal duidelijk is wie gelijk heeft of hoe u gelijk kunt krijgen.

Liever dan een opsomming van rechtsdomeinen (familierecht, burgerlijke aansprakelijkheid, verkeersrecht, strafrecht, …), geef ik u hieronder enkele praktijkvoorbeelden mee uit mijn persoonlijke ervaring. Dit geeft u een helder beeld van het soort vragen waarvoor u steeds op mij een beroep kunt doen.

  • U bent betrokken in een verkeersongeval en de verzekeringsmaatschappijen raken het niet eens over de aansprakelijkheid. In veel verzekeringspolissen is rechtsbijstand inbegrepen: dit wil zeggen dat u een advocaat kan raadplegen (meestal mag u zelf kiezen welke advocaat) en dat de advocaat vergoed wordt door uw verzekeringsmaatschappij.
  • U hebt te snel gereden, gereden onder invloed, een ongeval veroorzaakt, of u bent betrokken geraakt bij een vechtpartij en u wordt voor één van deze of soortgelijke inbreuken gedagvaard voor de politierechtbank. Als advocaat kan ik u bijstaan op de zitting, en – aan de hand van uw versie van de feiten – de juiste argumenten of verzachtende omstandigheden aanhalen om tot een billijke straf of tot een vrijspraak te komen.
  • U verhuurt een woning maar de huurder respecteert de voorwaarden van het huurcontract niet. Hij staat enkele maanden achter met de betaling van de huur, hij verzorgt de woning niet zoals het hoort waardoor er schade ontstaat, en u wil ingrijpen. Als advocaat kan ik u helpen om in onderling akkoord tot een oplossing te komen, of om een voldoende onderbouwd dossier samen te stellen om de huurder via de rechtbank uit de woning te laten zetten.
  • U hebt een lening toegestaan aan een vriend, kennis, familielid maar de terugbetaling verloopt niet vlot. In deze omstandigheden kunnen de emoties snel oplopen en kan de tussenkomst van een advocaat als bemiddelaar een oplossing bieden.
  • U hebt een factuur ontvangen voor een dienst die niet correct of volledig is uitgevoerd, of voor een product dat niet conform uw redelijke verwachtingen blijkt te zijn. Enkele voorbeelden zijn schilderwerken waarbij u nog altijd wacht op de laatste afwerking, een elektricien die al een paar keer is langsgekomen maar het probleem nog niet ten gronde heeft aangepakt, of uw nieuwe gordijnen die bij levering een halve meter te kort bleken. Als advocaat kan ik u bijstaan om deze factuur op de correcte manier te betwisten, om tot een oplossing te komen in onderling akkoord of via de rechtbank.
  • Uw buurman heeft een nieuw tuinhok geplaatst dat alle zon wegneemt van uw terras. Zijn struiken worden nooit gesnoeid waardoor hun takken over en door de afsluiting tot op eigendom komen. Bovendien speelt zijn zoon drums en wordt u op zondagochtend wakker gemaakt door een oorverdovend getrommel. Herkent u zich (al dan niet gedeeltelijk) in deze situatie ? Ook hier zorgt het emotionele aspect van de discussies ervoor dat een advocaat in een bemiddelingsrol er voor kan zorgen dat de feiten de bovenhand halen op de emoties. Als bemiddeling niet blijkt te werken, dan kan ik u als advocaat helpen om de discussie met een juridisch onderbouwd dossier naar de vrederechter te brengen.
  • U staat voor een belangrijke stap in het leven: u gaat een woning kopen of bouwen, u gaat samenleven of trouwen, u gaat een nieuwe professionele uitdaging aan. Vaak gaan dergelijke stappen samen met het ondertekenen van een contract waarvan u niet zeker bent of u alle clausules wel goed hebt begrepen. Als u later niet voor onaangename verrassingen wilt komen te staan, doet u er goed aan om bij belangrijke contracten een advocaat te raadplegen vooraleer u uw handtekening plaatst.
  • Een familielid verliest langzaamaan (oma heeft last van Alzheimer) of plots (uw partner loopt hersenschade op bij een verkeersongeval) het vermogen om zelf beslissingen te nemen. In deze omstandigheden is het vaak aan te raden om een voogd of voorlopig bewindvoerder aan te stellen, die er voor kan zorgen dat de onbekwame persoon niet het slachtoffer wordt van mensen met slechte bedoelingen. Ook in deze moeilijke situaties kan ik u als advocaat bijstaan en wegwijs maken in de nodige procedures.
  • Het komt tot een breuk tussen u en uw partner, en u wenst uw huwelijk of samenlevingscontract te beëindigen.

Vindt u uw situatie niet terug in deze lijst ? Dat is heel normaal, want juridische vragen bestaan in alle soorten en vormen. U kunt uw situatie hieronder omschrijven en aan mij bezorgen, dan laat ik u zo snel mogelijk weten of en hoe ik u kan helpen.