Tarief

De belangrijkste reden waarom er vaak te laat of te weinig een beroep wordt gedaan op advocaten is omdat men zich geen goed beeld kan vormen van de kostprijs van het raadplegen van een advocaat.

De factuur van een advocaat ziet er dan ook vaak best ingewikkeld uit. U betaalt enerzijds het ereloon: een tarief per uur dat de advocaat aan uw dossier gespendeerd heeft, dat vaak afhankelijk is van de complexiteit van het dossier. Anderzijds vindt u op de factuur ook nog allerlei kosten die apart worden aangerekend. Een opsomming van vaak voorkomende kosten, uit de praktijk gegrepen:

 • Dossieropening
 • Uitgaande brieven (per post, per fax, per e-mail)
 • Inkomende brieven (per post, per fax, per e-mail)
 • Tikwerk
 • Vertalingen
 • Kopiekosten
 • Verplaatsingskosten
 • Telefoniekosten
 • Boekhoudingskosten
 • Kosten voor archivering dossier.

Ik kies doelbewust voor een veel eenvoudiger manier van werken. Wanneer u op mij een beroep doet, kost u dit 100 euro per uur dat ik voor uw dossier aan de slag ben geweest.

Of ik dat uur besteed heb aan opzoekingswerken, het schrijven van briefwisseling of juridische conclusies, het opstellen van een dagvaarding, het pleiten van uw dossier in de rechtbank of het behandelen van een vraag die u me per mail of gewone brief heeft bezorgd, daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Dit creëert geen bijkomende kosten die vergoed moeten worden. Loon naar werken, helder en transparant, dat is makkelijker voor u en voor mij.

Twee uitzonderingen op dit tarief:

 • Een eerste consultatie, waarbij u me uw situatie toelicht en we samen bekijken of ik u op een zinvolle manier kan bijstaan en of “het sop de kool waard is”, heeft een kostprijs van 50 euro.
 • Kosten die door derde partijen worden aangerekend, zoals deurwaarderskosten, gerechtskosten, betalende opzoekingen in specifieke rechtspraak en rechtsleer, worden u doorgefactureerd (steeds na voorafgaandelijk overleg).

Sinds enige tijd zijn advocaten BTW-plichtig. U dient er rekening mee te houden dat een BTW tarief van 21% wordt aangerekend bovenop de vermelde bedragen.