Opleiding & Ervaring

scan0025Ik studeerde van 1993 tot 1998 aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Gent en behaalde er met onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechtsgeleerdheid. Ik legde me tijdens het laatste jaar vooral toe op rechtsgebieden als burgerlijke aansprakelijkheid, handelsrecht en vennootschappenrecht terwijl ik me ook in de studentenbeweging engageerde als voorzitter van het jaarpresidium.

Sinds 1998 ben ik actief aan de balie als advocaat. Na een eerste ervaring aan de balie van Gent verhuisde ik in 2000 naar het Brusselse kantoor Renson & vennoten. Dit liet me toe om me te ontwikkelen als tweetalig advocaat en sindsdien op te treden in zowel Nederlandstalige als Franstalige dossiers.

In 2009 nam ik de beslissing om terug dichter bij huis te komen werken, als advocaat-medewerker in het kantoor van Jo Sucaet te Aalter. In het kader van dit samenwerkingsverband kreeg ik de ruimte om ook een eigen cliënteel te ontwikkelen. Ik ontdekte daarbij hoe motiverend het is om de eindverantwoordelijkheid te nemen over een dossier en de volledige vertrouwensrelatie met de cliënt te beheren.

Begin 2017 besliste ik dat de tijd rijp was om me volledig toe te leggen op de uitbouw van mijn eigen kantoor. Op die manier kan ik zowel in adviesverlening als in procedures mijn eigen aanpak hanteren, gebaseerd op een heldere en transparante communicatie met mijn cliënten en op het vermijden van tijdrovende procedures wanneer bemiddeling een valabele oplossing kan bieden.

Ik heb de voorbije achttien jaar een ruime ervaring opgedaan in het verlenen van juridisch advies, het voorbereiden van gerechtelijke procedures, het schrijven van dagvaardingen, conclusies en andere juridische documenten, en het pleiten in vredegerechten, politierechtbanken, rechtbanken van eerste aanleg en hoven van beroep in verschillende regio’s. Om op de hoogte te blijven van de juridische actualiteit heb ik de voorbije jaren ook verschillende opleidingen gevolgd in het kader van de permanente beroepsvorming.

Mijn specialisaties zijn dossiers met betrekking tot aansprakelijkheid (schadedossiers, verzekeringsdossiers, contractuele aansprakelijkheid), verkeersovertredingen en ongevallen, huurgeschillen, en vastgoeddossiers. Verder heb ik ook aardig wat ervaring opgebouwd inzake brouwerijcontracten en kunt u me ook inschakelen voor het invorderen van onbetaalde facturen.

U leest in de aparte pagina’s over ondernemingenen particulieren meer over waar ik u concreet mee kan helpen.