Ondernemingen

Als ondernemer stelt u dagdagelijks handelingen die belangrijke juridische gevolgen met zich mee kunnen brengen. U neemt een beslissing in een investeringsdossier, u ondertekent een financiering, u werft personeel aan, u gaat in zee met een nieuwe leverancier, u tekent in op een aanbesteding.

Grotere ondernemingen beschikken vaak over een bedrijfsjurist die op cruciale momenten een juridisch advies kunnen geven waarop u zich als ondernemer kunt baseren om uw bedrijfsrisico’s onder controle te houden. In kleinere ondernemingen wordt vaak pas op een jurist of advocaat een beroep gedaan wanneer er een probleem opduikt: de leverancier blijkt niet betrouwbaar, er zijn problemen met de terugbetaling van de financiering, een vergunning blijkt niet in orde te zijn waardoor de activiteit van uw onderneming in gevaar komt.

Als advocaat kan ik ondernemers bijstaan met advies bij belangrijke beslissingen, advies over de juridische omkadering van de gewone bedrijfsvoering (b.v. een nazicht van uw algemene voorwaarden) en bij conflictsituaties. Hieronder volgen enkele voorbeelden uit de praktijk gegrepen.

  • U bent aan het onderhandelen over een belangrijk contract en wil zeker zijn dat u alle “kleine lettertjes” goed heeft begrepen.
  • U heeft algemene verkoopsvoorwaarden maar bent er niet zeker van dat deze nog up-to-date zijn met de huidige wetgeving.
  • U hebt een factuur ontvangen voor een dienst die niet correct of volledig is uitgevoerd, of voor een product dat niet conform uw redelijke verwachtingen blijkt te zijn. Enkele voorbeelden zijn schilderwerken waarbij u nog altijd wacht op de laatste afwerking, een elektricien die al een paar keer is langsgekomen maar het probleem nog niet ten gronde heeft aangepakt, of uw nieuwe verpakkingsmachine die bij levering een verkeerd formaat blijkt te hebben. Als advocaat kan ik u bijstaan om deze factuur op de correcte manier te betwisten, om tot een oplossing te komen in onderling akkoord of via de rechtbank.
  • Een aantal omwonenden dient een klacht in tegen uw onderneming wegens geluidshinder, geurhinder, of het vervallen van een milieu- of uitbatingsvergunning.
  • U overweegt een nieuwe activiteit te ontwikkelen maar wil zeker zijn dat u alle wetgeving en regelgeving ter zake zal respecteren.
  • U wordt gedagvaard in het kader van een factuur die u niet betaald heeft.
  • Uw bank dreigt met het omzetten van een hypothecaire volmacht of een volmacht tot het verlenen van een pand op de handelszaak.
  • Een  klant reageert niet op uw facturen en herinneringsbrieven, u wilt een advocaat inschakelen om de druk te verhogen door een aanmaning of een dagvaarding.

Wordt u regelmatig geconfronteerd met diverse juridische vragen maar is de aanwerving van een bedrijfsjurist een (te) grote stap ? Of kan uw bedrijfsjurist de toevloed aan juridische vragen binnen de onderneming niet tijdig beantwoorden ? Als advocaat kan ik ook op recurrente basis zorgen voor de juridische bijstand die u nodig heeft.

Vindt u uw situatie niet terug in deze lijst ? Dat is heel normaal, want juridische vragen bestaan in alle soorten en vormen. U kunt uw situatie hieronder omschrijven en aan mij bezorgen, dan laat ik u zo snel mogelijk weten of en hoe ik u kan helpen.